Družbena odgovornost podjetja ARTEX

Družbena odgovornost predstavlja ključno vrednoto poslovnega delovanja našega podjetja.

Sodelovanje – v ožjem in širšem smislu.

Sodelujemo z ožjo in širšo družbeno skupnostjo, skrbimo za vse deležnike v sklopu naše odgovornosti. Trudimo se odzivati na vsakodnevne odgovornosti, ki jih prinaša družba, okolje in vsak sklop našega podjetja usmerjati v boljši jutri.


Odgovornost do poslovnih partnerjev in strank.

Naše podjetje posluje strateško, dobičkonosno in v jasnimi cilji razvoja za prihodnost. Našim kupcem predvsem do boljšega izkoristka in funkcionalnosti skladiščnih prostorov, hkrati pa s celovitim pristopom poskrbimo, da je vsaka stranka deležna enovite obravnave.

Prenos znanja na mlajše generacije.

Bistven del naše strategije predstavlja prenos znanja na mlajše generacije, ki bodo tkivo našega delovanja, razvoja novih tehnologij in uspešnih rezultatov v prihodnosti. Zagotavljamo jim različna izobraževanja, možnost zaposlitve; najmlajšim generacijam, ki nas obiščejo, pa predstavimo kako lahko v odnosu do okolja in družbe stopamo po pravi in etični poti, ki bo kovala naše zdrav napredek v družbi.

Uresničujemo potrebe in interese okolja.

Za Spodbujamo lokalno zaposlovanje ter skrbimo, da so naši zaposleni zadovoljna skupina, ki kuje ključen delež podjetja in njegove biti.


Skrbimo tudi za notranjo dimenzijo družbene odgovornosti.

Slednja se nanaša predvsem na dobro informiranje naših zaposlenih, njihovo aktivno in redno dodatno izobraževanje ter zagotavljanje dobrega delovnega okolja.