PRETOČNI REGALI - MEGARACK®


PRETOČNI REGALI ZA PAKETE


So pretočni regali lahke izvedbe za komisioniranje blaga na izhodni strani regalov. V izvedbi izteka kanalov so z ravnim iztekom ali z iztekom z zaustavno pločevino, ki je v tem primeru nagnjena za 15 stopinj v dolžini 300 mm oz. 12 stopinj v dolžini 400 mm zaustavne pločevine zaradi olajšanja komisioniranja.

Valjčki imajo premer Ø 28 mm in so iz umetne snovi z jekleno osjo nosilnosti do 6 kg. Delitev valjčkov je 33 ali 50 mm. Nosilnost valjčne ravnine je 75 kg/m2.


Regal se sestoji iz:

• robustne nosilne konstrukcije,

• nosilnega cinkanega okvirja vpetega v nosilno konstrukcijo, ki dopušča nastavitev potrebnega nagiba

• vstavljenih valjčnih letvic z možnostjo enostavnega prestavljanja v rastru 5,5 mm

• vodilnih letvic vzdolž kanala (opcija samo z uvodnicami na začetku kanala dolžine 250 mm).

 


PRETOČNI REGALI ZA PALETE


Pretočni regali predstavljajo dosledno izpolnjevanje principa »first in – first out« paletiziranega blaga. Blago se premika na valjčnih progah z enega konca regalnega bloka na drugi. Vhod in izhod blaga sta tako ločena.

Pretočna skladišča so lahko gravitacijska ali s pogonom. Pri gravitacijskih pretočnih progah blago potuje pod vplivom lastne teže pri nagibu proge približno 4 %. Pri gnanih pretočnih progah pretok blaga izvajamo s pogonom.

Sistem zagotavlja:

• dober pregled nad blagom,

• kratke transportne poti,

• veliko izkoriščenost skladiščnega prostora. 

Priporočamo za:

 • za skladiščenje paletiziranega blaga ali kosovnega blaga (manjših tež)

 • za skladiščenje istovrstnega ali raznovrstnega blaga

 • sistem omogoča FI-FO (first in-first out)


Glavne tehnične lastnosti pri pretočnih paletnih regalih:

 • za težo palet (EUR 800x1200mm) do 1.200 kg

 • priporočljiv naklon 4 %

 • prestavljivost pretočnih prog v rastru 50 mm


Glavne tehnične lastnosti pri pretočnih regalih za pakete:

 • nosilnost valjčne proge do 75 kg/m2

 • prestavljivost pretočnih prog v rastru 50 mm


KATALOG ZA
PRETOČNE REGALE

 

Priporočamo za:

 • za skladiščenje paletiziranega blaga ali kosovnega blaga (manjših tež)

 • za skladiščenje istovrstnega ali raznovrstnega blaga

 • sistem omogoča FI-FO (first in-first out)


Glavne tehnične lastnosti pri pretočnih paletnih regalih:

 • za težo palet (EUR 800x1200mm) do 1.200 kg

 • priporočljiv naklon 4 %

 • prestavljivost pretočnih prog v rastru 50 mm


Glavne tehnične lastnosti pri pretočnih regalih za pakete:

 • nosilnost valjčne proge do 75 kg/m2

 • prestavljivost pretočnih prog v rastru 50 mm


KATALOG ZA
PRETOČNE REGALE